"Eurorisk hecht een bijzonder belang aan de tevredenheid van de cliŽnt op korte en lange termijn. Legaliteit, rechtszekerheid en risicobeheersing staan daarom centraal. Eurorisk adviseert concreet, op maat van de cliŽnt en in een verstaanbare taal."

 

Eurorisk werkt vanuit een strikt onafhankelijke positie die wordt gewaarborgd in een neutraliteitscharter

Eurorisk huldigt in zijn adviezen een strikte neutraliteit met volgende concrete verbintenissen:

Neutraliteit van de aandeelhouders

geen enkele financiŽle instelling of andere onderneming, zoals een bank, verzekeringsmaatschappij, boekhoudkantoor, vermogensbeheerder, bouwbedrijf enz, is rechtstreeks of onrechtstreeks aandeelhouder. Eurorisk is dus op geen enkele wijze schatplichtig tegenover dat soort van bedrijven.

Contractuele verplichtingen

Eurorisk heeft tegenover geen enkele andere onderneming contractuele verplichtingen waardoor de adviezen zouden kunnen beÔnvloed worden.

Objectieve adviezen

Wanneer Eurorisk adviseert, gebeurt dat telkens aan de hand van objectieve en transparante criteria, die vooraf voor de klant gekend zijn. Ieder advies wordt getoetst aan deze criteria

Keuzes

Ieder advies biedt keuzes uit meerdere oplossingen. Hierbij wordt een vergelijkende inventaris van proís en contraís opgemaakt.

Veranderingen

Ieder advies is concreet, tijdsgebonden aan de persoonlijke behoeften van de klant, en houdt rekening met de wetgeving van dat moment. Wijzigingen in de omstandigheden van de klant of veranderingen in de wetgeving kunnen in overleg leiden tot andere standpunten.

Iedere medewerker verbindt zich tot de naleving van dit neutraliteitscharter.