Pensioenopbouw medische beroepen

Ook na de pensioenleeftijd wil men een bepaalde levenskwaliteit behouden.
Het opgebouwde vermogen moet vakanties, uitstapjes, geschenken voor kinderen en kleinkinderen, maar ook de betaling voor eventuele medische kosten mogelijk maken.

Welk vermogen moet opgebouwd worden om als gepensioneerde een behoorlijke levensstandaard te behouden?

Eurorisk maakt de gepaste berekeningen vanuit de persoonlijke behoeften en rekening houdend met de toekomstige inflatie. Zo weet u waar u staat en waar u naartoe wilt.

Dan komt het erop aan de 4 pijlers van uw vermogensopbouw optimaal te gebruiken.

  1. Het wettelijk rustpensioen kan geoptimaliseerd worden door de bezoldiging op het juiste minimum niveau te brengen en de studiejaren te regulariseren.

  2. De tweede pijler biedt kansen om met bruto verdiend geld te sparen via het Vrij Aanvullend Pensioen, de Individuele Pensioentoezegging, het Riziv contract, de Individuele Levensverzekering, en het Pensioensparen. Ook de belegging van reserves in de vennootschap is fiscaal interessant sinds de invoering van de notionele interestaftrek.

    Maar de verschillen tussen de diverse formules en financiŽle instellingen zijn belangrijk. Een goede keuze op basis van de expertise van Eurorisk kan het netto rendement aanzienlijk verbeteren.

  3. De derde pijler bouwt een vermogen op met privť netto verdiend geld. Daarbij rijst de vraag wat de beste spaarproducten zijn. Ook hier informeert Eurorisk onafhankelijk over de producten van meerdere financiŽle bedrijven.

  4. De vierde pijler betreft onroerend goed.GeÔnteresseerd in onze diensten? Neem contact met ons op!