Fiscale planning

U werkt niet via een vennootschap

Een vennootschap is niet voor iedereen een nuttig instrument. Soms blijft men beter verder werken als eenmanszaak. Maar ook dan zijn vaak aanzienlijke fiscale verbeteringen mogelijk.

Dikwijls is een vennootschapsstructuur echter een godsgeschenk.

Eurorisk werkt een gedetailleerde studie uit omtrent het potentiŽel fiscaal voordeel en de invloed ervan op de netto koopkracht. Alle cijfermateriaal is volledig gepersonaliseerd.

U wordt objectief geÔnformeerd over de voor- en nadelen van diverse scenario's en simulaties. U krijgt een inzicht op vragen zoals:

  • Wat gebeurt er met de sociale bijdragen?
  • Wat is de waarde van het handelsfonds?
  • Is het handelsfonds verkopen interessant?
  • Reserves aanleggen in de vennootschap of eerder werken met dividenden?
  • Een hogere of een kleinere bezoldiging?
  • Hoe wordt best aan pensioenopbouw gedaan?
  • Hoe kan men het privť vermogen afschermen tegen faillissement?

Zo kan met kennis van zaken gekozen worden voor een structuur, aangepast aan de eigen behoeften.

U werkt wel via een vennootschap

Veel zaakvoerders gebruiken hun vennootschap om zo weinig mogelijk belastingen en sociale bijdragen te betalen. De inkomsten worden gecumuleerd in de vennootschap. Hierbij gaat het netto beschikbaar inkomen achteruit. Is dat opportuun?

Eurorisk werkt oplossingen uit waarbij de vermindering van de fiscale druk kan gecombineerd worden met een onmiddellijke stijging van de netto koopkracht. Er wordt gezocht naar een ideale mix van bezoldiging, dividend, pensioenvoorziening en vermogensopbouw via de vennootschap.

Daar waar nodig wordt ook een methode ingebouwd om onroerend goed op een fiscaal voordelige manier te verwerven.GeÔnteresseerd in onze diensten? Neem contact met ons op!